Přednášky o permakultuře a přírodním farmaření

Vážení zájemci o permakulturu, udržitelné zemědělství, přírodní zahradničení, na této stránce naleznete informace k mé přednášce o tvorbě živé úrodné půdy a pěstování zdravých rostlin bez aplikace chemických prostředků a syntetických hnojiv.

Martin Svašek - lektor permakultury
Martin Svašek

MŮJ PŘÍBĚH:

 • Bc. Martin Svašek
 • Narozen v Praze v roce 1973, od roku 2008 žiji v Milovicích v úrodném Polabí.
 • Profesí jsem průvodce v cestovním ruchu, Provádím anglicky mluvící klientelu po Praze a celé ČR, ale také po dalších zemích Střední Evropy, tzn. po Rakousku, Německu, Maďarsku, Slovensku.
 • Nyní z důvodu pandemie koronaviru je má hlavní činnost na delší dobu u ledu, což mi dává prostor se věnovat mým dalším koníčkům.
 • Od malička mě zajímala příroda a její ochrana. Strašně mě vždy vadilo a trápilo její ničení, pustošení, znečišťování odpady a exhalacemi.
 • Vyrůstání v ekonomicky upadajícím socialistickém Československu skýtalo možnost na každém kroku vidět ničení přírody. Ať už se jednalo o kyselými dešti zmrzačené lesy Krušných hor, mrtvé řeky plné jedů unikajících ze zastaralého těžkého průmyslu, smog ve většině měst a vesnic způsobený dýmem unikajícím z komínů továren, tepláren nebo lokálních topenišť, všudypřítomný nepořádek, divoké skládky roztroušené po krajině.
 • Byť se od pádu komunistického režimu v roce 1989 hodně v oblasti ochrany přírody změnilo k lepšímu, mnohé problémy stále přetrvávají a nové vznikají. Jedná se především o drastické ubývaní orné půdy a její ničení zastaralými agronomickými postupy, používáním syntetických hnojiv a chemických prostředků pro ochranu nekonečných lánů monokultur.
 • Toto mne přivedlo k potřebě zjistit si co nejvíc informací k alternativám k převažujícímu způsobu zemědělské produkce a přirozenou cestou jsem se tak dostal k permakultuře.
 • Přečetl jsem o ní mnoho knih, shlédnul spoustu videí, vyslechnul množství rozhovorů a podcastů.
 • Zároveň i vše zkouším na své malé zahrádce, jdu cestou pokusů a omylů.
 • Jsem hluboce přesvědčen, že permakulturní (přírodní) přístup k pěstování rostlin a péči o půdu dává smysl a řídí se selským rozumem.
 • Rád bych touto cestou předal své získané znalosti a zkušenosti dál.

STRUKTURA PŘEDNÁŠKY:

 • Délka max. 90 minut
 • Po hlavním bloku cca. 60 minut přijde prostor pro diskuzi cca. 30 minut.
 • Přednáška se nese v neformálním duchu, kdykoliv je možné klást otázky a diskutovat.

TÉMATA:

 • Co to je PERMAKULTURA
 • Život ve zdravé půdě – mykorhizní houby, půdní mikroorganismy
 • Koloběh vody a živin v půdě
 • Jak rostliny příjímají živiny
 • Rýt či nerýt?
 • Zakrývání půdy, mulčování
 • Kompostování – přísady do kompostu, horký/studený kompost, vermikompost, kompostování v jámách
 • Vyvýšené záhony, hugelkultura
 • Hospodaření s vodou v zahradě
 • Chemická versus přírodní hnojiva
 • Výroba 100% přírodních hnojiv jednoduše a levně doma
 • Fermentace – rostlinné jíchy a zákvasy
 • Podpůrné rostliny v zahradě – dynamické akumulátory, dusíkáče

TECHNICKÉ POŽADAVKY:

 • Nemám žádné zvláštní požadavky na techniku.
 • Mohu vše odvyprávět bez použití ozvučení, dataprojektoru atd.
 • Samozřejmě podle velikosti sálu a množství posluchačů je přijemné mít možnost využít ozvučení a mikrofon.
 • Stejně tak zážitek z přednášky se jistě zvýší, bude-li k dispozici dataprojektor a plátno. Mám mnoho zajímavých fotografií, které více ozřejmí probírané téma.

REZERVACE PŘEDNÁŠKY:

 • Pište, textujte, volejte na kontakty uvedené dole. Odpovím Vám obratem.
 • Přednášku lze zorganizovat v jakémkoliv místě s příhodným prostorem a vybavením pro konání takovéto akce – městská knihovna, kulturní centrum, kavárna, resturace, klub atd.
 • Nemám fixně stanovený ceník, vše záleží na dohodě. Přednášková činnost není můj hlavní zdroj výdělku, jedná se především o hobby.

Kontakt:

Martin Svašek
info@svasek.eu
www.svasek.eu/permaculture
tel: +420 608 261 237

4 Replies to “Přednášky o permakultuře a přírodním farmaření”

 1. Přednášku o permakultuře měl pan Martin Svašek v Lysé nad Labem v knihovně dne 15.9.2020. Přednáška byla nejen teoretická, ale hlavně a to jsem ocenila, podložená vlastní zkušeností ze své zahrady. Martin mluvil věcně, stručně a k věci a velkým zaujetím. Prostě jsem mu všechno věřila. Inspiroval mne např. k více používání mulčování a používání přírodních hnojiv doma běžně dostupných surovin.Po jeho přednášce jsem byla ještě více nadšená a odhodlaná být více soběstačná díky své zahradě a hlavně jsem získala pocit ještě většího štěstí a radosti z naší zahrady.Přeji rodině Svaškových co nejdříve splnění jejich snu, mít alespoň 2 tis m2 pozemku s domem, kde se do sytosti všichni skvěle vyřádí.

 2. Měl jsem možnost vyslechnout přednášku o permakultuře v Čelákovicích ve čtvrtek 10. září 2020. Rád nějaké poznatky využiji při údržbě naší malé zahrádky (80 m2) v Čelákovicích – kostival pro zvýšení obsahu draslíku, hovězí kosti pro zvýšení obsahu fosforu, hnojení kopřivami, zálivku minerální vodou (zředěnou)…

  Co mne trochu překvapilo a s čímž jsem se již setkal je rada dávat do kompostu noviny, papír, karton, vaničky od vajíček atd. S ohledem k tomu, že takové materiály mohou obsahovat stopové množství přírodě cizích látek či látek dokonce nějak nebezpečných, pak bych se tomuto vyhnul. Je dost přírodě blízkého materiálu – sláma, větve, kůra… u kterých můžu mít větší jistotu, že nejsou kontaminovány nebezpečnými látkami.

  1. Dobrý den, moc děkuji za hodnocení a Váš komentář. Plně s Vámi souhlasím, že je spousta přírodě blízkého materiálu, který se může dávat do kompostu místo starého papíru, kartonu, vaniček na vajíčka. Nicméně i toto je materiál, který se přirozeně rozkládá. Ověřoval jsem díky Vám, jak je to s barvami, které se používají na tisk novin. Z mnoha zdrojů jsem si ověřil, že používané barvy jsou jíž mnoho let netoxické na přírodní bázi. Nicméně zlaté pravidlo všeho s mírou platí i pro používání papíru při kompostování.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *